Design Room Application

De WikiAsso
Aller à : navigation, rechercher

Đa phẩn mẫu mã công nghiệp là 1 khuôn dòng sẵn để chế tác sản phẩm trong công nghiệp hoặc thủ công . hình trạng bên ngoài của sản phẩm là phần sản phẩm mang thể nhận biết được bằng những cảm quan (chủ yếu là mắt) trước lúc kiểm nghiệm sản phẩm. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

2: Nộp gián tiếp: Bạn có thể gửi bưu điện tới Cục mang trí tuệ tại Hà Nội hoặc hai Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Đăng ký thiết kế công nghiệp - thiết kế công nghiệp nói đăng ký kiểu dáng công nghiệp xác thực hơn là kiểu dáng sản phẩm biểu hiện qua con đường nét, bề ngoài , khối hình, màu sắc hài hòa sở hữu nhau tạo thành sản phẩm.

Hồ Chí Minh

Đà Nẵng - số 26 Nguyễn Chí Thanh,Thành phố Đà Nẵng


- Hình thức giám định đơn: Cần ứng dụng và tuân thủ các quy định đăng ký kiểu dáng công nghiệp về hình thức đối sở hữu đơn, trong khoảng ngừng thi côngĐây .

Địa chỉ:

Hà nội - Sô 386 con đường Nguyễn Trãi - thị xã Thanh Xuân - Hà Nội

TPHCM - Số 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, thị trấn Nguyễn Cư Trinh, huyện 1, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. - Ra thông tin chấp nhận/từ chối ưng ý đơn:

+ Trường hợp đơn hợp thức, Cục có trí tuệ sẽ ra thông báo Tranh Chấp kiểu dáNg Công nghiệp thuận đơn;

+ Trường hợp đơn ko hợp lệ , Cục sẽ ra thông tin chối từ bằng lòng đơn.

trình tự thực hiện:

- Hình thức thu nhận đơn:

1: Nộp trực tiếp: Tại Cục mang trí tuệ tại Hà Nội hoặc hai Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Sau chậm triển khai đưa ra quyết định chung cuộc đơn với hợp lệ hay không?

- Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

+ Trường hợp đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được những buộc phải cần được bảo hộ, thì Cục có trí não ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hay đơn, từ đăng ký bề ngoài công nghiệp ko được chấp thuận;
+ Trường hợp đối tượng nêu trong đơn giải quyết được các buộc phải về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí phần đông thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về mang công nghiệp, và công bố trên Công báo mang trí tuệ.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần giấy má , bao gồm:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Bộ ảnh chụp/Bản vẽ (05 bộ);

+ Bản biểu lộ (01 bộ);

+ các tài liệu với liên quan;

+ Chứng trong khoảng nộp phí, lệ phí. - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Hồ Chí Minh và Đà Nẵng;

- Qua bưu điện. phương pháp thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Cục với trí não tại Hà Nội hoặc hai Văn phòng đại diện của Cục tại TP. - ban bố đơn: Đơn được coi là hợp lệ sẽ được ban bố đăng ký kiểu dáng công nghiệp trên Công báo mang công nghiệp.

- giám định nội dung đơn: đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo những điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng vận dụng công nghiệp), qua chậm tiến độ xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

- Bằng độc quyền ngoại hình công nghiệp. Kết quả thực hiện giấy má hành chính:

- Quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Đối tượng thực hành thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức . Lệ phí:

- Lệ phí nộp đơn: 180.

Cơ quan thực hành thủ tục hành chính: Cục mang trí tuệ . - Lệ phí công bố đơn: 120. Thời hạn giải quyết:

- thẩm định hình thức: 01 tháng trong khoảng ngày nhận đơn;

- ban bố đơn: 02 tháng kể từ ngày hài lòng đơn hợp lệ;

- giám định nội dung: 06 tháng trong khoảng ngày công bố đơn.

- Phí đánh giá nội dung: 300. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký đăng ký bề ngoài công nghiệp (Mẫu kèm theo). bắt buộc , điều kiện thực hành thủ tục hành chính:

- tổ chức , tư nhân đáp ứng những điều kiện sau mang quyền đăng ký ngoài mặt công nghiệp:

+ Tác fake tạo ra ngoài mặt công nghiệp bằng công sức và giá thành của mình;

+ doanh nghiệp , tư nhân đầu cơ kinh phí, phương tiện vật chất cho tác kém chất lượng dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các đối tác sở hữu thoả thuận khác và thoả thuận chậm tiến độ ko trái sở hữu quy định của pháp luật;

+ Trường hợp rộng rãi công ty , tư nhân cộng đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra bề ngoài sắp xếp thì các đơn vị , cá nhân chậm tiến độ đều với quyền đăng ký và quyền đăng ký chậm tiến độ chỉ được thực hành nếu phần đông những đơn vị , tư nhân chậm triển khai đồng ý;

+ Trường hợp bề ngoài công nghiệp được tạo ra do dùng cơ sở vật chất - công nghệ , kinh phi trong khoảng ngân sách nhà nước:

Ÿ Trường hợp thiết kế công nghiệp được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu cơ phần nhiều kinh phí, công cụ vật chất - công nghệ , quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp thuộc về Nhà nước.

đơn vị , cơ quan nhà nước tham gia cộng tác nghiên cứu - lớn mạnh với trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký ngoại hình công nghiệp. doanh nghiệp , cơ quan nhà nước là chủ phần tài chính của Nhà nước sở hữu trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hành phần quyền đăng ký mẫu mã công nghiệp;
Ÿ Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở vật chất hợp tác nghiên cứu - lớn mạnh giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với công ty , tư nhân khác, nếu trong thoả thuận cộng tác nghiên cứu - vững mạnh ko mang quy định khác thì 1 phần quyền đăng ký mẫu mã công nghiệp tương ứng mang tỷ lệ đóng góp của đơn vị, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác ngừng thi côngĐây, thuộc về Nhà nước.

- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120. tổ chức , cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có phận sự đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký bề ngoài công nghiệp;

Ÿ Trường hợp bề ngoài công nghiệp được tạo ra trên cơ sở vật chất Nhà nước góp vốn (kinh phí, công cụ vật chất - kỹ thuật), 1 phần quyền đăng ký ngoại hình công nghiệp tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước.

- Lệ phí đăng bạ: 120.